Sekretesspolicy

Hjärterum kommer inte att lämna ut Dina personuppgifter till tredje part. Hjärterum dokumenterar även all kommunikation som vi har med Dig via e-mail, detta för att tillhandahålla den service som Du förväntar Dig av oss.
Vårt nyhetsbrev kan du enkelt avboka via länken för avregistrering neders i nyhetsbrevet. Alternativt genom att maila oss så tar vi bort din e-post från databasen.

ÖVRIGT

Vi garanterar inte att alla bilder exakt återger produkternas verkliga utseende eller dess färg. Angivna storlekar är ungefärliga. Storlekarna kan skilja sig åt mellan olika produkter då de flesta av våra produkter är tillverkade för hand. Kontakta gärna Hjärterum via telefon eller e-post, om Du är osäker på hur färgerna och nyanserna av våra varor visas så hjälper vi gärna till att förklara på bästa sätt via telefon eller eventuellt med detaljerade bilder. Vi uppdaterar vårt sortiment kontinuerligt. Nyheter, rabatter och erbjudanden erhålls genom vårt eller via sociala media såsom Facebook och Instagram.

Hjärterum reserverar sig för eventuella skrivfel och ändringar av tekniska data som är utanför vår kontroll.

FORCE MAJEURE

Vid force majeure är Hjärterum befriade från att fullgöra viss förpliktelse i detta avtal om en underlåtenhet har sin grund i såkallad befriande omständigheter, enligt nedan samt om omständigheten försvårar, förhindrar eller försenar fullgörandet.

Befriande omständigheter anses vara bl. a myndighets åtgärd eller underlåtenhet, nytillkommen eller ändrad lagstiftning, konflikt på arbetsmarknaden, blockad, strejk, brand eller översvämning, sabotage eller olyckshändelse av större omfattning. I force majeure ingår också myndigheters beslut som påverkar marknad och produkter negativt, t ex restriktioner, varningar, försäljningsförbud etc.